BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO 30 D. KETVIRTINĖ ATASKAITA

ATSISIŲSTI PDF FORMATU

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D. KETVIRTINĖ ATASKAITA

ATSISIŲSTI PDF FORMATU

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. METINĖ ATASKAITA

ATSISIŲSTI PDF FORMATU

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D. KETVIRTINĖ ATASKAITA

ATSISIŲSTI PDF FORMATU