BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. METINĖ ATASKAITA

ATSISIŲSTI PDF FORMATU

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2019 M. RUGSĖJO 30 D. KETVIRTINĖ ATASKAITA

ATSISIŲSTI PDF FORMATU

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2019 M. BIRŽELIO 30 D. KETVIRTINĖ ATASKAITA

ATSISIŲSTI PDF FORMATU