DĖL PRIIMAMŲ ASMENŲ Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS MOTYVACIJOS MOKYTIS ĮVERTINIMŲ 2020 METAIS GRAFIKAS

DĖL SVEIKATOS PAŽYMŲ

DĖL GERIAMO VANDENS

MOKINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2020–2021 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO

DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2020–2021 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

BENDRA INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2020 M.

TĖVŲ LINIJA:

,,Tėvų linijoje” darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.