DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2024-2025 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS NUSTATYMO

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” MOKINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO

DĖL SVEIKATOS PAŽYMŲ

DĖL GERIAMO VANDENS

CUKRINIS DIABETAS

VAIKAI VIRTUVĖJE

TĖVŲ LINIJA:

,,Tėvų linijoje” darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta (www.tevulinija.lt).

NEMOKAMA IR KONFIDENCIALI PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ