DĖL PRIĖMIMO 2021-2022 M. M. VYKDYMO PLANAS

DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2021-2022 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO

DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2021-2022 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

DĖL UGDYMOSI ŠEIMOJE

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” MOKINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO

DĖL SVEIKATOS PAŽYMŲ

DĖL GERIAMO VANDENS

VAIKAI VIRTUVĖJE

TĖVŲ LINIJA:

,,Tėvų linijoje” darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta (www.tevulinija.lt).