Pareigų pavadinimas   Etatų skaičius
2019 m.
III ketvirčio
vidutinis mėnesinis
bruto
darbo
užmokestis (EUR)
2019 m.
IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)
              
Mokytojai 19 1165,00 1165,00
Auklėtojo padėjėjas 12,8 617,00 617,00
Administracija 5 1411,00 1411,00
Virėjas 3 660,00 660,00
Darbininkas 5,5 555,00 555,00