Pareigų pavadinimas   Etatų skaičius
2019 m.
II ketvirčio
vidutinis mėnesinis
bruto
darbo
užmokestis (EUR)
2018 m.
vidutinis mėnesinis
bruto
darbo užmokestis (EUR)
              
Mokytojai 19 1165,00 829,00
Auklėtojo padėjėjas 12,8 617,00 551,00
Administracija 5 1411,00 969,00
Virėjas 3 660,00 563,00
Darbininkas 5,5 580,00 529,00