2019 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA Parsisiųsti PDF formatu