KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” 2020 METŲ  VADOVO VEIKLOS ATASKAITA