PRANEŠIMŲ DĖL KORUPCIJOS PER 2023 M. NEBUVO GAUTA.

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingi:

Izolda Daugintytė, pirmininkė, specialistė (el. paštas zuvedra.specialiste@gmail.com, tel. +370 46 34 60 21);

Vilma Ridikė, narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (el. paštas saulezvaigzde500@gmail.com, tel. +370 46 34 60 21);

Rasa Malakauskienė, narė, direktoriaus pavaduotoja (el. paštas zuvedra.rasa@gmail.com, tel. +370 46 34 60 21).

Taip pat informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje:

Anoniminiu pasitikėjimo telefonu (+370 46) 21 78 88;
El. paštu antikorupcija@klaipeda.lt;
Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose dėžutėse su užrašu „Pranešimai apie pastebėtus korupcijos atvejus“;
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (+370 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

ATMINTINĖ SUSIDŪRUS SU KORUPCIJA

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” APKLAUSOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS REZULTATAI

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANAS