KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PARENGTA ATMINTINĖ

Atsisiųsti

PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ FORMA

Atsisiųsti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” APKLAUSOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS REZULTATAI

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2023 M.