KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti PDF formatu

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PARENGTA ATMINTINĖ

Parsisiųsti PDF formatu

PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ FORMA

Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021 M. PRIEMONIŲ PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” 2021 M. RIZIKOS ANALIZĖ