2023 M. RUGSĖJO MĖNESIO UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS