2022 METŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS GRUODŽIO MĖNESIO PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS