LAISVOS VIETOS UGDYMO GRUPĖSE 2020 METŲ RUGSĖJO 1 DIENAI

Ikimokyklinio ugdymo grupėse:

1,5-3 metų amžiaus 0
3-4 metų amžiaus 0
4-5 metų amžiaus 3
5-6 metų amžiaus 0

Priešmokyklinio amžiaus grupėse:

6-7 metų amžiaus        1