MOKYKLOS TARYBA (2024-2026 m.)

Eil./Nr.  Pavardė Vardas Pareigos
1 Šilinskienė Daiva pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė
2 Razmienė Vilma narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų atstovėtėvų atstovė
3 Jonušienė Dileta narė, logopedė, mokytojų atstovė
4 Malakauskienė Rasa sekretorė, direktoriaus pavaduotoja, nepedagoginių darbuotojų narė
5 Popova Larisa narė, raštinės administratorė, nepedagoginių darbuotojų atstovė
6 Vaitelavičienė Dalia narė, auklėtojos padėjėja, nepedagoginių darbuotojų atstovė
7 Razmienė Vilda narė, tėvų atstovė
8 Saveljeva Indrė narė, tėvų atstovė
9 Pachomov Maksim narys, tėvų atstovas

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Jankauskaitė Aušra pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2 Razmienė Vilma pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3 Čalienė Jūratė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Derkintienė Irena narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Drungilienė Indrė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
6 Kistolė Jūratė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7 Kaminskė Anastasija narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Lakštutienė Dalia narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9 Lialiūnienė Rima narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10 Jonušienė Dileta narė, logopedė
11 Mažonienė Laima narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12 Sakalauskienė Jurgita narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13 Ridikė Vilma narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Serapinaitė Renata narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15 Šatienė Ligita narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Šilinskienė Daiva narė, meninio ugdymo mokytoja
17 Tamošauskienė Asta narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18 Vaitkutė Emilija narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19 Vasiliauskienė Laura narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20 Vilytė Jurgita narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
21 Čepavičienė Eglė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22 Tiškevičiūtė Rūta narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23 Jonaitytė Kamilė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24 Žvirzdinaitė Jurgita Grasilda neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja

METODINĖ TARYBA (2024-2026 m.)

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Razmienė Vilma pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Drungilienė Indrė pirmininko pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
3 Čalienė Jūratė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vyr. mokytoja)
4 Derkintienė Irena narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vyr. mokytoja)
5 Jankauskaitė Aušra narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
6 Šatienė Ligita narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
7 Šilinskienė Daiva narė, meninio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
8 Tamošauskienė Asta narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vyr. mokytoja)

DARBO TARYBA (2024-2026 m.)

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Čalienė Jūratė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2 Tamošauskienė Asta sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Vičkuvienė Žibutė narė, auklėtojos padėjėja

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA (2024-2026 m.)

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Žilinskienė Liana pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žuvėdra” direktorė
2 Lakštutienė Dalia sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
3 Paradnikaitė-Abromavičienė Irina narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Steigėjo deleguota atstovė
4 Šatienė Ligita narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė
5 Šilinskienė Daiva narė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos pirmininkė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Razmienė Vilma pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Jonušienė Dileta pirmininko pavaduotoja, logopedė
3 Popova Larisa sekretorė, raštinės administratorė
4 Ridikė Vilma narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Čepavičienė Eglė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Tamošauskienė Asta narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Žvirzdinaitė Jurgita Grasilda narė, visuomenės sveikatos specialistė

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Daugintytė Izolda pirmininkė, specialistė
2 Ridikė Vilma narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Malakauskienė Rasa narė, direktoriaus pavaduotoja

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Žilinskienė Liana pirmininkė, direktorė
2 Malakauskienė Rasa narė, direktoriaus pavaduotoja
3 Daugintytė Izolda narė, specialistė
4 Popova Larisa sekretorė, raštinės administratorė
5 Razmienė Vilma narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
6 Šilinskienė Daiva narė, mokyklos tarybos pirmininkė

ETIKOS KOMISIJA

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Razmienė Vilma pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Jonušienė Dileta narė, logopedė
3 Kistolė Jūratė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4 Vaitkutė Emilija narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Lukošienė Dalia narė, auklėtojo padėjėja

GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Razmienė Vilma pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Malakauskienė Rasa pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja
3 Barkovskaja Irina narė, auklėtojos padėjėja
4 Šatienė Ligita sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Žilinskienė Liana pirmininkė, direktorė
2 Razmienė Vilma pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3 Jankauskaitė Aušra narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Popova Larisa sekretorė, raštinės administratorė
5 Vaitelavičienė Dalia narė, auklėtojos padėjėja
6 Žvirzdinaitė Jurgita Grasilda narė, visuomenės sveikatos specialistė

INTERNETINĖS SVETAINĖS AKTUALIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Popova Larisa pirmininkė, raštinės administratorė
2 Razmienė Vilma narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3 Žilinskienė Liana narė, direktorė

INTERJERO IR APIPAVIDALINIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Barkovskaja Irina pirmininkė, auklėtojo padėjėja
2 Čepavičienė Eglė narė, mokytojo padėjėja
3 Stanišauskienė Ana narė, darbininkė
4 Vasiliauskienė Laura narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Vilytė Jurgita narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ ORGANIZUOJANTI GRUPĖ

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Drungilienė Indrė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2 Derkintienė Irena narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Jankauskaitė Aušra narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Lakštutienė Dalia narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Malakauskienė Rasa narė, direktoriaus pavaduotoja
6 Mažonienė Laima narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Serapinaitė Renata narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Vičkuvienė Žibutė narė, auklėtojos padėjėja
9 Vilytė Jurgita narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10 Žvirzdinaitė Jurgita Grasilda narė, visuomenės sveikatos specialistė

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Razmienė Vilma pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Čalienė Jūratė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Jonaitytė Kamilė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Serapinaitė Renata narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Šatienė Ligita narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Aušra Jankauskaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Šilinskienė Daiva pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2 Drungilienė Indrė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3 Lialiūnienė Rima narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4 Tiškevičiūtė Rūta narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Vilytė Jurgita narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
6 Kistolė Jūratė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7 Kaminskė Anastasija narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VIDAUS KONTROLĖS IR RIZIKOS VALDYMO GRUPĖ

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Žilinskienė Liana direktorė
2 Razmienė Vilma direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3 Malakauskienė Rasa direktoriaus pavaduotoja
4 Daugintytė Izolda specialistė
5 Popova Larisa raštinės administratorė

ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO KOMISIJA

Eil./Nr. Pavardė Vardas Pareigos
1 Šilinskienė Daiva pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2 Razmienė Vilma narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3 Derkintienė Irena narė ikimokyklinio ugdymo mokytoja