MOKYKLOS TARYBA

Eil./Nr. Vardas pavardė  Pareigos
1 Daiva Šilinskienė pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė
2 Inga Raišienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė
3 Dalia Lakštutienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė
4 Rasa Malakauskienė narė, direktoriaus pavaduotoja, nepedagoginių darbuotojų narė
5 Svetlana Pachomova narė, auklėtojos padėjėja, nepedagoginių darbuotojų atstovė
6 Virginija Vilkienė narė, auklėtojos padėjėja, nepedagoginių darbuotojų atstovė
7 Rasa Šarkauskienė narė, tėvų atstovė
8 Narsetas Rimkus narys, tėvų atstovas
9 Ieva Pocienė narė, tėvų atstovė

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil./Nr. Vardas pavardė Pareigos
1 Liana Žilinskienė pirmininkė, direktorė
2 Indrė Drungilienė sekretorė, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
3   narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4 Ligita Šatienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Jūratė Čalienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Inga Raišienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Rima Lialiūnienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8 Renata Serapinaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9 Laima Mažonienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10 Dalia Lakštutienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11 Valerija Viršilienė narė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12 Asta Tamošauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13 Vilma Razmienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Virginija Moncevičienė narė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15 Vilma Gedgaudienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Irena Derkintienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17 Jurgita Vilytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18 Daiva Šilinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja
19 Giedrė Liotisė narė, logopedė

METODINĖ TARYBA

Eil./Nr. Vardas pavardė Pareigos
1   pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Vilma Razmienė pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
3 Ligita Šatienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
4 Daiva Šilinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
5 Indrė Drungilienė narė, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
6 Giedrė Liotisė narė, logopedė (vyr. pagalbos mokytojui specialistė)
7 Vilma Gedgaudienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vyr. mokytoja)
8 Asta Tamošauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vyr. mokytoja)
9 Laima Mažonienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (vyr. mokytoja)
10 Valerija Viršilienė narė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)

DARBO TARYBA

1 Inga Raišienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2 Jūratė Čalienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Žibutė Vičkuvienė narė, auklėtojos padėjėja

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil./Nr. Vardas pavardė Pareigos
1 Liana Žilinskienė pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žuvėdra” direktorė
2 Ramunė Grubliauskienė narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Steigėjo deleguota atstovė
3 Inga Raišienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė
4 Vilma Razmienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
5 Ligita Šatienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil./Nr. Vardas pavardė Pareigos
1   pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Giedrė Liotisė pirmininko pavaduotoja, logopedė
3 Liana Žilinskienė narė, direktorė
4 Ligita Šatienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Inga Raišienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Gintarė Kneitaitė narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
7 Vilma Razmienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJA

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Rita Mockienė pirmininkė, specialistė
2 Vilma Gedgaudienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Dalia Gedrimienė narė, auklėtojo padėjėja

INTERNETINĖS SVETAINĖS AKTUALIZAVIMO GRUPĖ

Eil./Nr. Vardas pavardė Pareigos
1 Liana Žilinskienė pirmininkė, direktorė
2 Larisa Popova narė, raštinės administratorė
3 Daiva Šilinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja

INTERJERO IR APIPAVIDALINIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Eil./Nr. Vardas pavardė Pareigos
1 Virginija Moncevičienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2 Jurgita Vilytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Irina Barkovskaja narė, auklėtojo padėjėja
4 Ana Stanišauskienė narė, mokytojo padėjėja

VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Eil./Nr. Vardas pavardė Pareigos
1 Indrė Drungilienė pirmininkė, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
2 Gintarė Kneitaitė narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
3 Irena Derkintienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Rima Lialiūnienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5   narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
6 Jūratė Čalienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Renata Serapinaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

Eil./Nr. Vardas pavardė Pareigos
1   pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Liana Žilinskienė pirmininko pavaduotoja, direktorė
3 Giedrė Liotisė narė, logopedė
4 Ligita Šatienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Daiva Šilinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja
6 Inga Raišienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja