MOKYKLOS TARYBA (2021-2023 M. M.)

Eil./Nr. Vardas Pavardė  Pareigos
1 Daiva Šilinskienė pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė
2 Vilma Razmienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų atstovė
3 Giedrė Liotisė narė, logopedė, mokytojų atstovė
4 Rasa Malakauskienė narė, direktoriaus pavaduotoja, nepedagoginių darbuotojų narė
5 Svetlana Pachomova narė, auklėtojos padėjėja, nepedagoginių darbuotojų atstovė
6 Rita Mockienė sekretorė, specialistė, nepedagoginių darbuotojų atstovė
7 Ieva Pocienė narė, tėvų atstovė
8 Narsetas Rimkus narys, tėvų atstovas
9 Indrė Drungilienė narė, tėvų atstovė

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Liana Žilinskienė pirmininkė, direktorė
2 Vilma Razmienė pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3 Indrė Drungilienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Ligita Šatienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Jūratė Čalienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Inga Raišienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Rima Lialiūnienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Renata Serapinaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9 Laima Mažonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10 Dalia Lakštutienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11 Valerija Viršilienė narė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12 Asta Tamošauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
13 Anastasija Kaminskė narė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
14 Virginija Moncevičienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15 Vilma Ridikė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Irena Derkintienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17 Jurgita Vilytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18 Daiva Šilinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja
19 Giedrė Liotisė narė, logopedė

METODINĖ TARYBA

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Vilma Razmienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Indrė Drungilienė pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
3 Ligita Šatienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
4 Daiva Šilinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja (mokytoja metodininkė)
5 Laima Mažonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vyr. mokytoja)
6 Irena Derkintienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vyr. mokytoja)
7 Asta Tamošauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (vyr. mokytoja)
8 Jūratė Čalienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vyr. mokytoja)

DARBO TARYBA

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Inga Raišienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2 Jūratė Čalienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Žibutė Vičkuvienė narė, auklėtojos padėjėja

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Liana Žilinskienė pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žuvėdra” direktorė
2 Ramunė Grubliauskienė narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Steigėjo deleguota atstovė
3 Inga Raišienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė
4 Daiva Šilinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos apirmininkė
5 Ligita Šatienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Vilma Razmienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Giedrė Liotisė pirmininko pavaduotoja, logopedė
3 Larisa Popova sekretorė, raštinės administratorė
4 Asta Tamošauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5 Ligita Šatienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Inga Raišienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Giedrė Rimkutė narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
8 Vilma Ridikė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Rita Mockienė pirmininkė, specialistė
2 Vilma Ridikė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Dalia Gedrimienė narė, auklėtojo padėjėja

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Liana Žilinskienė pirmininkė, direktorė
2 Larisa Popova sekretorė, raštinės administratorė
3 Daiva Šilinskienė narė, mokyklos tarybos pirmininkė
4 Vilma Razmienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5 Rasa Malakauskienė narė, direktoriaus pavaduotoja
6 Rita Mockienė narė, specialistė

ETIKOS KOMISIJA

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Vilma Razmienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Giedrė Liotisė narė, logopedė
3 Dalia Lukošienė narė, auklėtojo padėjėja

INTERNETINĖS SVETAINĖS AKTUALIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Liana Žilinskienė pirmininkė, direktorė
2 Larisa Popova narė, raštinės administratorė
3 Vilma Razmienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

INTERJERO IR APIPAVIDALINIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Virginija Moncevičienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2 Ligita Šatienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Irina Barkovskaja narė, auklėtojo padėjėja
4 Ana Stanišauskienė narė, darbininkė

VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Indrė Drungilienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2 Giedrė Rimkutė narė, visuomenės sveikatos specialistė
3 Irena Derkintienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Laima Mažonienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Jurgita Vilytė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Jūratė Čalienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Renata Serapinaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Dalia Lakštutienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9 Asta Tamošauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Vilma Razmienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2 Jūratė Čalienė pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Giedrė Liotisė narė, logopedė
4 Ligita Šatienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Daiva Šilinskienė narė, meninio ugdymo mokytoja
6 Inga Raišienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Renata Serapinaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Eil./Nr. Vardas Pavardė Pareigos
1 Daiva Šilinskienė pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2 Renata Serapinaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Jūratė Čalienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4 Indrė Drungilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Anastasija Kaminskė narė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja