Biudžetinė įstaiga, Debreceno g. 24, 94145 Klaipėda, tel. (+370 46) 34 60 21,

 el. p. zuvedradl@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190427177

_______________

 

VIZIJA

Šiuolaikiška įstaiga, atvira partnerystei, pasidalintai lyderystei, motyvuojanti, įgyvendinanti dialogo ir susitarimų kultūrą, siekiant visų ugdytinių individualios pažangos, užtikrinanti sveiką, saugią ir emociškai palankią aplinką, skatinti visokeriopą visų mokyklos bendruomenės narių pažangą, atliepianti tėvų lūkesčius ir racionaliai naudojanti išteklius

 

MISIJA

Nuolat besimokanti, reflektuojanti, pokyčius bei iššūkius valdanti komanda

 

MŪSŲ VERTYBĖS ČIA

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽUVĖDRA” HIMNAS

Po ,,Žuvėdros” sparneliu

Augame visi kartu –

Žaidžiam, šokam ir sportuojam

Dar draugaujam ir dainuojam.

Nors dar esame maži –

Mūsų siekiai – dideli

Būsime planetos žmonės

Kvies pasaulis į keliones

Skrisim išskleistais sparnais…

Tik tikėkit mus vaikais.

Augsim stiprūs ir sveiki

,,Žuvėdriukai” mes maži.

Muzika: meninio ugdymo mokytojos Daivos Šilinskienės

Žodžiai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilmos Ridikės