Pedagoginių darbuotojų sąrašas
 
  Eil.
 Nr.
 Vardas Pavardė Pareigos  Kvalifikacinė kategorija  Išsilavinimas
1.
Vilma Razmienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis
 2.  Daiva Šilinskienė  Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė

 Aukštasis universitetinis

 3.  Indrė Drungilienė  Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė

Aukštasis universitetinis

 4.  Giedrė
Liotisė
 Logopedė Vyr. logopedė  Aukštasis universitetinis
 5.  Valerija Viršilienė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis
 6.  Dalia Lakštutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis
 7.  Ligita
Šatienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis
 8.  Rima
Lialiūnienė
Ikomokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštesnysis
 9.  Laura Vasiliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Aukštasis universitetinis
 10. Anastasija Kaminskė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis 
 11.  Renata Serapinaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Studijuoja
 12.
  Inga
Raišienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis
 13.  Asta Tamošauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštesnysis
 14.  Virginija
Moncevičienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštesnysis
 15.  Vilma
Gedgaudienė
 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis
 16.  Irena
Derkintienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis
17.  Jurgita Vilytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Studijuoja
 18.  Laima Mažonienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis
 19.  Jūratė Čalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis

Nepedagoginio personalo sąrašas

  Eil.
 Nr.
 Vardas Pavardė Pareigos  Atliekamos funkcijos
 Išsilavinimas
1.
Rasa Malakauskienė Direktoriaus pavaduotoja Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas

Aukštasis universitetinis

 

 2. Larisa Popova Raštinės administratorė Dokumentų valdymas, apskaita, duomenų bazių,  internetinės svetainės priežiūra Aukštesnysis
 3. Rita Mockienė Specialistė Finansinių dokumentų tvarkymas, apskaitos dokumentų ruošimas, perdavimas Centralizuotos apskaitos tvarkymo skyriui Aukštasis neuniversitetinis
 4. Jurgita Sakalauskienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 5. Vida Dzekanovskaja Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 6. Regina Razmuvienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 7. Svetlana Pachomova Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 8. Virginija Vilkienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 9. Žibutė Vičkuvienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 10. Dalia Gedrimienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 11. Irina Barkovskaja Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštasis universitetinis
 12. Irena Baltkojienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 13. Rima Čupienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 14. Dalia Lukošienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 15. Valentina Ivanova Mokytojo padėjėja Pagalba ugdytiniui Aukštesnysis
16. Elena Irena Cibulskienė Mokytojo padėjėja Pagalba ugdytiniui Aukštesnysis
 17. Irina Jonauskienė Sandėlininkė Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui Vidurinis
 18. Marina Baikova Valgyklos darbininkė Maisto išdalinimas, švaros ir tvarkos palaikymas Aukštesnysis
19. Loreta Jonauskienė Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis
20. Janina Aklienė Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis
 21. Valentina Leončenko Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis
22. Ana Stanišauskienė

Valytoja

Skalbinių prižiūrėtoja

Patalpų valymas

Skalbinių priežiūra

Vidurinis
23. Vaclovas Gricius Darbininkas Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai Aukštasis universitetinis
24. Arūnas Mačiukaitis Darbininkas Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai Aukštesnysis
25. Rimas Šventeckis Kiemsargis Įstaigos kiemo tvarkymas, priežiūra Vidurinis