Pedagoginių darbuotojų sąrašas
 
  Eil.
 Nr.
 Vardas Pavardė Pareigos  Kvalifikacinė kategorija  Išsilavinimas El.paštas
1.
Vilma Razmienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis

zuvedra.vilma.ugdymas@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

2.
Daiva Šilinskienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis

d.silinskiene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

3. Dileta Jonušienė Logopedė Logopedė  Aukštasis universitetinis

diletajonusiene@yahoo.com

(+370 46) 34 60 21

4. Indrė Drungilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis

indre.drungiliene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 5. Aušra Jankauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštesnysis

ausrajjank@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 6. Dalia Lakštutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis

dalialakstutiene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 7. Ligita
Šatienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis

ligita.satiene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 8. Rima
Lialiūnienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštesnysis

rimalialiuniene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 9. Laura Vasiliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Aukštasis universitetinis

lauravasiliauskiene20@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 10. Anastasija Kaminskė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Aukštasis universitetinis 

zuvedra.ak@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 11. Renata Serapinaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Aukštasis universitetinis

renesera1@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

12. Asta Tamošauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštesnysis

asta.tamosauskiene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

13. Kamilė Jonaitytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Studijuoja

kamilejonaityte77@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

14. Vilma
Ridikė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis

saulezvaigzde500@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

15. Irena Derkintienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja Aukštasis universitetinis

saulezvaigzde500@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

16. Jurgita Vilytė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Aukštasis neuniversitetinis

jurgitavilyte@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

17. Laima Mažonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis

laimita50@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

18. Jūratė Čalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis

zuvedra.jurate@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

19. Emilija Vaitkutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Aukštasis universitetinis

saulezvaigzde500@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

20. Jūratė Kistolė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja Aukštasis universitetinis

jurategalginaite@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

21. Jurgita Sakalauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Studijuoja

jnikontaite@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

22. Eglė Čepavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Studijuoja

ecepaviciene@autlook.com

(+370 46) 34 60 21

23. Rūta Tiškevičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Studijuoja

ruta.tiskeviciute@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

24. Jurgita Grasilda Žvirzdinaitė Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja Mokytoja Aukštasis universitetinis

zuvedra@sveikatosbiuras.lt

(+370 46) 34 60 21

Nepedagoginio personalo sąrašas

 Eil.
 Nr.
 Vardas Pavardė Pareigos  Atliekamos funkcijos
 Išsilavinimas El.paštas
1.
Rasa Malakauskienė Direktoriaus pavaduotoja Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas

Aukštasis universitetinis

 

zuvedra.rasa@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 2. Larisa Popova Raštinės administratorė Dokumentų valdymas, apskaita, duomenų bazių,  internetinės svetainės priežiūra Aukštasis neuniversitetinis

zuvedradl@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 3. Izolda Daugintytė Specialistė Finansinių dokumentų tvarkymas, apskaitos dokumentų ruošimas, perdavimas Centralizuotos apskaitos tvarkymo skyriui Aukštasis universitetinis

zuvedra.specialiste@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 4. Jolanta Zaniauskienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

jolanta.zaniauskiene71@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 5. Vida Dzekanovskaja Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

deizytef@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 6. Regina Razmuvienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

razmuvieneregina@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 7. Svetlana Pachomova Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

svetlana.pachomova62@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 8. Virginija Vilkienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

kirvirvir567@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 9. Žibutė Vičkuvienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

zibutevickuviene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 

 10. Irina Barkovskaja Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštasis universitetinis

irina_bogomaz@list.ru

(+370 46) 34 60 21

 11. Irena Baltkojienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

i.baltkojiene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 12. Dalia Vaitelavičienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

dalia.vaitelaviciene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

 13. Dalia Lukošienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

dalialukosius@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

14. Irina Jonauskienė Sandėlininkė Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui Vidurinis

iriniokas@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

15. Marina Baikova Valgyklos darbininkė Maisto išdalinimas, švaros ir tvarkos palaikymas Aukštesnysis

pupabars@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

16. Loreta Jonauskienė Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis

loretajonauskiene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

17. Janina Aklienė Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis

janinadarzelis@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

18. Valentina Leončenko Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis

valentina072907@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

19. Ana Stanišauskienė

Valytoja

Skalbinių prižiūrėtoja

Patalpų valymas

Skalbinių priežiūra

Vidurinis

anastanisauskiene@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

20. Rima Čupienė Mokytojo padėjėja Pagalba spec. ugdymo(si) poreikių turintiems ugdytiniams Aukštesnysis

cupienerima@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

21. Arūnas Mačiukaitis Darbininkas Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai Aukštesnysis

maciukarun@gmail.com

(+370 46) 34 60 21

22. Rimas Šventeckis Kiemsargis Įstaigos kiemo tvarkymas, priežiūra Vidurinis

sventeckisrimas@gmail.com

(+370 46) 34 60 21