Pedagoginių darbuotojų sąrašas
 
  Eil.
 Nr.
 Vardas Pavardė Pareigos  Kvalifikacinė kategorija  Išsilavinimas
1.
Vilma Razmienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis
2.
Daiva Šilinskienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis
3. Giedrė Liotisė Logopedė Vyr. logopedė  Aukštasis universitetinis
4. Indrė Drungilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis
 5. Valerija Viršilienė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis
 6. Dalia Lakštutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis
 7. Ligita
Šatienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis
 8. Rima
Lialiūnienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštesnysis
 9. Laura Vasiliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Aukštasis universitetinis
 10. Anastasija Kaminskė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Aukštasis universitetinis 
 11. Renata Serapinaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Aukštasis universitetinis
 12.
Inga
Raišienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis
 13. Asta Tamošauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštesnysis
 14. Virginija
Moncevičienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštesnysis
 15. Vilma
Ridikė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis
16. Irena Derkintienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja Aukštasis universitetinis
17. Jurgita Vilytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Studijuoja
 18. Laima Mažonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis
 19. Jūratė Čalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis

Nepedagoginio personalo sąrašas

  Eil.
 Nr.
 Vardas Pavardė Pareigos  Atliekamos funkcijos
 Išsilavinimas
1.
Rasa Malakauskienė Direktoriaus pavaduotoja Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas

Aukštasis universitetinis

 

 2. Larisa Popova Raštinės administratorė Dokumentų valdymas, apskaita, duomenų bazių,  internetinės svetainės priežiūra Aukštesnysis
 3. Rita Mockienė Specialistė Finansinių dokumentų tvarkymas, apskaitos dokumentų ruošimas, perdavimas Centralizuotos apskaitos tvarkymo skyriui Aukštasis neuniversitetinis
 4. Jurgita Sakalauskienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 5. Vida Dzekanovskaja Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 6. Regina Razmuvienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 7. Svetlana Pachomova Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 8. Virginija Vilkienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 9. Žibutė Vičkuvienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 10. Dalia Gedrimienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 11. Irina Barkovskaja Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštasis universitetinis
 12. Irena Baltkojienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 13. Emilija Vaitkutė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštasis universitetinis
 14. Dalia Lukošienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis
 15. Valentina Ivanova Mokytojo padėjėja Pagalba ugdytiniui Aukštesnysis
 16. Irina Jonauskienė Sandėlininkė Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui Vidurinis
 17. Marina Baikova Valgyklos darbininkė Maisto išdalinimas, švaros ir tvarkos palaikymas Aukštesnysis
18. Loreta Jonauskienė Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis
19. Janina Aklienė Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis
 20. Valentina Leončenko Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis
21. Ana Stanišauskienė

Valytoja

Skalbinių prižiūrėtoja

Patalpų valymas

Skalbinių priežiūra

Vidurinis
22. Vaclovas Gricius Darbininkas Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai Aukštasis universitetinis
23. Arūnas Mačiukaitis Darbininkas Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai Aukštesnysis
24. Rimas Šventeckis Kiemsargis Įstaigos kiemo tvarkymas, priežiūra Vidurinis