Pedagoginių darbuotojų sąrašas
 
  Eil.
 Nr.
 Vardas Pavardė Pareigos  Kvalifikacinė kategorija  Išsilavinimas El.paštas
1.
Vilma Razmienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis

zuvedra.vilma.ugdymas@gmail.com

(8 46) 34 60 21

2.
Daiva Šilinskienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis

d.silinskiene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

3. Dileta Jonušienė Logopedė Logopedė  Aukštasis universitetinis

diletajonusiene@yahoo.com

(8 46) 34 60 21

4. Indrė Drungilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Aukštasis universitetinis

indre.drungiliene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 5. Aušra Jankauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštesnysis

ausrajjank@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 6. Dalia Lakštutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis

dalialakstutiene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 7. Ligita
Šatienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  Aukštasis universitetinis

ligita.satiene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 8. Rima
Lialiūnienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštesnysis

rimalialiuniene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 9. Laura Vasiliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Aukštasis universitetinis

lauravasiliauskiene20@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 10. Anastasija Kaminskė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Aukštasis universitetinis 

zuvedra.ak@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 11. Renata Serapinaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Aukštasis universitetinis

renesera1@gmail.com

(8 46) 34 60 21

12. Asta Tamošauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštesnysis

asta.tamosauskiene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

13. Kamilė Jonaitytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja  Studijuoja

kamilejonaityte77@gmail.com

(8 46) 34 60 21

14. Vilma
Ridikė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis

saulezvaigzde500@gmail.com

(8 46) 34 60 21

15. Irena Derkintienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja Aukštasis universitetinis

saulezvaigzde500@gmail.com

(8 46) 34 60 21

16. Jurgita Vilytė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Aukštasis neuniversitetinis

jurgitavilyte@gmail.com

(8 46) 34 60 21

17. Laima Mažonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis

laimita50@gmail.com

(8 46) 34 60 21

18. Jūratė Čalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja  Aukštasis universitetinis

zuvedra.jurate@gmail.com

(8 46) 34 60 21

19. Emilija Vaitkutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Aukštasis universitetinis

saulezvaigzde500@gmail.com

(8 46) 34 60 21

20. Jūratė Kistolė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja Aukštasis universitetinis

jurategalginaite@gmail.com

(8 46) 34 60 21

21. Jurgita Sakalauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Studijuoja

jnikontaite@gmail.com

(8 46) 34 60 21

22. Eglė Čepavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Studijuoja

ecepaviciene@autlook.com

(8 46) 34 60 21

23. Rūta Tiškevičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Studijuoja

ruta.tiskeviciute@gmail.com

(8 46) 34 60 21

24. Jurgita Grasilda Žvirzdinaitė Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja Mokytoja Aukštasis universitetinis

zuvedra@sveikatosbiuras.lt

(8 46) 34 60 21

Nepedagoginio personalo sąrašas

 Eil.
 Nr.
 Vardas Pavardė Pareigos  Atliekamos funkcijos
 Išsilavinimas El.paštas
1.
Rasa Malakauskienė Direktoriaus pavaduotoja Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas

Aukštasis universitetinis

 

zuvedra.rasa@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 2. Larisa Popova Raštinės administratorė Dokumentų valdymas, apskaita, duomenų bazių,  internetinės svetainės priežiūra Aukštasis neuniversitetinis

zuvedradl@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 3. Izolda Daugintytė Specialistė Finansinių dokumentų tvarkymas, apskaitos dokumentų ruošimas, perdavimas Centralizuotos apskaitos tvarkymo skyriui Aukštasis universitetinis

zuvedra.specialiste@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 4. Jolanta Zaniauskienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

jolanta.zaniauskiene71@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 5. Vida Dzekanovskaja Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

deizytef@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 6. Regina Razmuvienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

razmuvieneregina@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 7. Svetlana Pachomova Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

svetlana.pachomova62@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 8. Virginija Vilkienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

kirvirvir567@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 9. Žibutė Vičkuvienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

zibutevickuviene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 

 10. Irina Barkovskaja Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštasis universitetinis

irina_bogomaz@list.ru

(8 46) 34 60 21

 11. Irena Baltkojienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

i.baltkojiene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 12. Dalia Vaitelavičienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

dalia.vaitelaviciene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

 13. Dalia Lukošienė Auklėtojo padėjėja Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese Aukštesnysis

dalialukosius@gmail.com

(8 46) 34 60 21

14. Irina Jonauskienė Sandėlininkė Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui Vidurinis

iriniokas@gmail.com

(8 46) 34 60 21

15. Marina Baikova Valgyklos darbininkė Maisto išdalinimas, švaros ir tvarkos palaikymas Aukštesnysis

pupabars@gmail.com

(8 46) 34 60 21

16. Loreta Jonauskienė Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis

loretajonauskiene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

17. Janina Aklienė Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis

janinadarzelis@gmail.com

(8 46) 34 60 21

18. Valentina Leončenko Virėja Maisto gaminimas Aukštesnysis

valentina072907@gmail.com

(8 46) 34 60 21

19. Ana Stanišauskienė

Valytoja

Skalbinių prižiūrėtoja

Patalpų valymas

Skalbinių priežiūra

Vidurinis

anastanisauskiene@gmail.com

(8 46) 34 60 21

20. Rima Čupienė Mokytojo padėjėja Pagalba spec. ugdymo(si) poreikių turintiems ugdytiniams Aukštesnysis

cupienerima@gmail.com

(8 46) 34 60 21

21. Arūnas Mačiukaitis Darbininkas Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai Aukštesnysis

maciukarun@gmail.com

(8 46) 34 60 21

22. Rimas Šventeckis Kiemsargis Įstaigos kiemo tvarkymas, priežiūra Vidurinis

sventeckisrimas@gmail.com

(8 46) 34 60 21