ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programa
Neformaliojo vaikų švietimo Sveikos gyvensenos ugdymo programa
 Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“
Tarptautinė programa ,,Kimochis“
Tarptautinė programa ,,eTwinning“
Smurto ir patyčių prevencinė programa ir projektinė veikla
Pieno tiekimo mokykloms ,,Pienas vaikams“ ES programa
,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“ ES programa

PROJEKTINĖ VEIKLA

Trumpalaikis institucinis kalbinis projektas
,,Miesto parkai: matau, girdžiu, tariu“
(2020–2021 m.)

Trumpalaikis ,,Delfinukų“ grupės institucinis projektas
,,Aš – savo grupės svarbi dalelė“
(2021 m. spalio-lapkričio mėn.)

Trumpalaikis ,,Saulučių“ ir ,,Žvaigždučių“ grupių institucinis projektas
,,Žalią žirnį pasodinsim“
(2021 m. kovo-gegužės mėn.)

Trumpalaikis priešmokyklinės ,,Žuvyčių“ ir
ankstyvojo amžiaus ,,Saulučių“ grupių ugdytinių projektas
,,Iš lopšelio į darželį, tau parodysiu takelį“
(2021 m. balandžio mėn.)

Ilgalaikis šalies projektas ,,Mes rūšiuojam“
(2020–2021 m.)

Grupių projektai

Ilgalaikis ,,Delfinukų“ ir ,,Pingvinukų“ grupių projektas
,,Pamilo jūružę vaikai“
(2019–2023 m.)

Ilgalaikis ,,Gintarėlių“ grupės sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo
projektas ,,Gintarėli, gintarėli, dovanok mums sveikatėlę“
(2017–2021 m.)

Ilgalaikis ,,Žuvyčių“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Aš noriu, turiu bei galiu būti sveikas ir saugus“
(2017–2021 m.)

Ilgalaikis ,,Jūrinukų“ grupės sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymosi
projektas ,,Jūrinukai – sveikuoliukai“
(2018–2022 m.)

Ilgalaikis ,,Burbuliukų“ grupės sveikos gyvensenos projektas
,,Dantukų fėjos paslaptis“
(2018–2022 m.)

Ilgalaikis ,,Švyturiukų“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Į sveikatos šalį kviečia švyturys“
(2020–2024 m.)

Ilgalaikis ,,Lašelių“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Vandens paslaptys“
(2020–2024 m.)