ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programa
Neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
Tarptautinė ankstyvojo prevencijos programa ,,Zipio draugai”
Pieno tiekimo mokykloms ,,Pienas vaikams” ES programa
,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose” ES programa

 

PROJEKTINĖ VEIKLA

Trumpalaikis ,,Delfinukų” ir ,,Pingvinukų” grupių projektas
,,Raskim pasakas drauge mūsų jaukiame rate”
(2020 m. sausio-gegužės mėn.)

Trumpalaikis priešmokyklinio ugdymo ,,Saplviukų”, ankstyvojo amžiaus
,,Žvaigždučių” ir ,,Saulučių” grupių ugdytinių projektas
,,Aš ir tu – draugaukime kartu”
(2020 m. sausio-vasario mėn.)

Trumpalaikis mokytojų, tėvų ir kitų bendruomenės narių projektas
,,Mūsų širdies ir rankų šiluma – tau Lietuva”, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo trisdešimtmečiui paminėti
(2020 m. vasario-kovo mėn.)

Trumpalaikis ankstyvojo amžiaus ,,Žvaigždučių” ir ,,Saulučių” grupių ugdytinių projektas
,,Mano daržas”
(2020 m. kovo-rugpjūčio mėn.)

Trumpalaikis ,,Gintarėlių” grupės projektas
,,Pasakų lopšy mane augino”
(2020 m. balandžio mėn.)

Trumpalaikis ,,Žuvyčių” ir ,,Jūrinukų” grupių, Klaipėdos lopšelių-darželių ,,Puriena”
ir ,,Nykštukas” projektas
,,Pasakų lobiai”
(2020 m. sausio-birželio mėn.)

Trumpalaikis Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų,
turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų su Klaipėdos lopšeliais-darželiais ,,Puriena”
ir ,,Želmenėlis” projektas
,,Miesto parkas: matau, girdžiu, tariu”
(2020 m. kovo-gegužės mėn.)

Tarptautinis eTwinning projektas
,,Sveika diena – laimingas rytojus”
(2020 m. sausio-gegužės mėn.)

Tarptautinis ,,Burbuliukų” grupės eTwinning projektas
,,Kelionė į pasakų šalį”
(2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn.)

Grupių projektai

Ilgalaikis ,,Delfinukų” ir ,,Pingvinukų” grupių projektas
,,Pamilo jūružę vaikai”
(2020-2023 m.)

Ilgalaikis ,,Gintarėlių” grupės sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo
projektas ,,Gintarėli, gintarėli, dovanok mums sveikatėlę”
(2017-2021 m.)

Ilgalaikis ,,Žuvyčių” grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Aš noriu, turiu bei galiu būti sveikas ir saugus”
(2017-2021 m.)

Ilgalaikis ,,Jūrinukų” grupės sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymosi
projektas ,,Jūrinukai – sveikuoliukai”
(2018-2020 m.)

Ilgalaikis ,,Burbuliukų” grupės sveikos gyvensenos projektas
,,Dantukų fėjos paslaptis”
(2018-2022 m.)

Ilgalaikis ,,Spalviukų” grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Mažais žingsneliais į sveikatos šalį”
(2016-2020 m.)

Ilgalaikis ,,Zuikučių” grupės saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Augu sveikas ir saugus”
(2016-2020 m.)