ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
Tarptautinė  programa ,,Zipio draugai“
Taprtautinė programa ,,Kimochis“
Taprtautinė programa ,,eTwinning“
Pieno tiekimo mokykloms ,,Pienas vaikams“ ES programa
,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“ ES programa

PROJEKTINĖ VEIKLA

Trumpalaikis institucinis kalbinis projektas
,,Miesto parkai: matau, girdžiu, tariu“
(2020–2021 m.)

Trumpalaikis šalies projektas
,,Muzikos takeliu 2020“
(2020 m. spalio mėn.)

Trumpalaikis ,,Burbuliukų“ grupės institucinis projektas
,,Pasakų skrynelė“
(2020 m. spalio-gruodžio mėn.)

Trumpalaikis ,,Delfinukų“ grupės institucinis projektas
,,Aš – savo grupės svarbi dalelė“
(2021 m. spalio-lapkričio mėn.)

Trumpalaikis ,,Saulučių“ ir ,,Žvaigždučių“ grupių institucinis projektas
,,Žalią žirnį pasodinsim“
(2021 m. kovo-gegužės mėn.)

Ilgalaikis miesto projektas
,,Čia meiliais žodeliais takai pabarstyti“
(2019–2020 m.)

Ilgalaikis šalies projektas ,,Mes rūšiuojam“
(2020–2021 m.)

Tarptautinis ,,Burbuliukų” grupės eTwinning projektas
,,Kelionė į pasakų šalį”
(2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn.)

Grupių projektai

Ilgalaikis ,,Delfinukų“ ir ,,Pingvinukų“ grupių projektas
,,Pamilo jūružę vaikai“
(2019–2023 m.)

Ilgalaikis ,,Gintarėlių“ grupės sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo
projektas ,,Gintarėli, gintarėli, dovanok mums sveikatėlę“
(2017–2021 m.)

Ilgalaikis ,,Žuvyčių“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Aš noriu, turiu bei galiu būti sveikas ir saugus“
(2017–2021 m.)

Ilgalaikis ,,Jūrinukų“ grupės sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymosi
projektas ,,Jūrinukai – sveikuoliukai“
(2018–2022 m.)

Ilgalaikis ,,Burbuliukų“ grupės sveikos gyvensenos projektas
,,Dantukų fėjos paslaptis“
(2018–2022 m.)

Ilgalaikis ,,Švyturiukų“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Į sveikatos šalį kviečia švyturys“
(2020–2024 m.)

Ilgalaikis ,,Lašelių“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Vandens paslaptys“
(2020–2024 m.)