Telefonas
  (8-46) 346021

  El. paštas
 zuvedradl@gmail.com

 

Steigėjas
klaipedos_miesto_savivaldybe
Partneriai
Partneriai
musu-darzelis
zipio

Naujienos

Balandžio 2 dieną pasaulyje minima Pasaulinė autizmo supratimo diena. Norėdama padidinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro sutrikimus, ugdant žmonių supratimą ir toleranciją tokiems vaikams ir juos auginantiems tėvams, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žuvėdra“ bendruomenė dalyvavo akcijoje ,,Mėlyna saulė“, kurią balandžio 2–6 dienomis, organizavo ,,Gintarėlių“ grupės ugdytinis Igniukas, mama Kristina ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Razmienė.
Anot Antoine de Sant-Exupery ,,…neleido mums liūdėt… pradėjome jaustis laimingi…“, nes gražią mūsų idėją palaikė ir į akciją įsijungė KU Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų programos studentės (vadovaujamos dėst. prof. R. Braslauskienės, lekt. D. Saveikienės), Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“, Šiaulių lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“, Tauralaukio progimnazijos bendruomenės nariai ir mokytojai.
Labai smagu, kad mėlynos saulutės mus pasiekė ir iš saulėtosios Ispanijos bei įstabiosios Norvegijos.

AČIŪ visiems dalyvavusiems akcijoje, nes KARTU MES PASIEKĖME DAUGIAU!
Neskubėkit, palūkuriuokit po šia saule ir nusišypsokite auksaplaukiui berniukui!

Parengė:
,,Gintarėlių“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Razmienė

Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų nuotraukų paroda ,,Kuriame pasaką”, vykdant projektą ,,Pasakų lobiai”. Organizuoja lopšelio-darželio ,,Žuvėdra” ikimokyklinio ugddymo mokytojos Asta Tamošauskienė, Ligita Šatienė, Dalia Lakštutienė, Valerija Viršilienė. Dalyvauja lopšelis-darželis ,,Žuvėdra”, lopšelis-darželis ,,Puriena”, lopšelis-darželis ,,Nykštukas”.

,,KAIP PRIARTINTI PAVASARĮ?” – JO KŪRIMAS ANT SAVO PALANGIŲ

Vaikučiai kartu su tėveliais aktyviai įsitraukė į kūrybinį procesą, sėjo įvairias augalų sėklas, sodino svogūnus, kūrė gėlės augimo istoriją. Išsiaiškino, ko reikia, kad augalas augtų (žemės, šilumos, vandens ir t. t.). Draugiškai bendradarbiavo tarpusavyje ir labai džiaugėsi pasiektais savo ir draugų rezultatais. Vaikai ir toliau stebės, kaip iš sėklos išauga augalas, tyrinės jų augimo tarpsnius ir fiksuos savo piešiniuose. Pavasarinė nuotaika atkeliavo į kiekvieno vaiko namus.

___________________________________________________________________________

SVEIKI SUGRĮŽĘ PAUKŠTELIAI

Vaikai kartu su tėveliais plėtė žinias apie paukščius, stebėjo juos, džiaugėsi bundančia gamta, grįžtančiais paukšteliais. Kūrė parskrendančių paukščių piešinius, naudojo įvairias menines raiškos formas ir priemones.

Parengė:
Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Asta Tamošauskienė

 

 

PAUKŠTELIAI

Norime pasidžiaugti “Spalviukių” grupės vaikų darbeliais.
Ugdytiniai kartu su tėveliais, susipažino su parskrendančiais paukščiais,atkreipė dėmesį į paukščių išvaizdą, domėjosi gyvenimo būdu, klausėsi paukščių balsų per video medžiagą. Susipažino su raide -Č,turtino žodyną.

ŽEMĖ – MŪSŲ RANKOSE

Vaikai pagilino turimas žinias apie Žemę, susipažino ir įsiminė garsą –Ž. Sugalvojo žodžių žodelių prasidedančių šiuo garsu ir išgirdo jį tėvelių pasakytuose žodžiuose, rašė raidę -Ž, ją spalvino, puošė ir pan. Paskaitę pasaką ,,Saulė ir mėnulis”, pažiūrėję lietuvišką animaciją ,,Kaip ožiukas Žemę laikė” aptarė juos, diskutavo. Kalbėjosi apie tai, kaip reikia saugoti Žemės turtus- nelaužyti medžio šakelių, nešiukšlinti, taupyti vandenį, neskinti gėlių, nes tik žydėdamos jos džiugina visus. Tėveliai akcentavo vaikams, kad gamta – mūsų senolių, mūsų tėvų, visų mūsų buveinė, todėl turime gyventi taip, kad čia būtų gera ir paukščiui, ir gėlei, ir medžiui, ir žmogui…

   

_____________________________________________________________________________

PADĖKA

Ugdytiniai labiau susipažino ir suvokė šiomis dienomis labai aktualią profesijų, žmonių dirbančių ekstremaliomis sąlygomis svarbą ir reikšmingumą (medicinos darbuotojai, greitosios pagalbos medikai, vairuotojai, gydytojai, pardavėjai, policijos pareigūnai), kartu išreikšdami pagarbą ir padėką šių profesijų žmonėms piešė juos, darė, kūrė jiems mažas savo dovanas.
Susipažino su garsu -P, rašė, piešė, puošė pagal savo sumanymus. Tėveliai siūlė vaikams sugalvoti kuo daugiau žodelių prasidedančiu šiuo garsu, o kai kurie (Edvinas, Gustė, Giedrė, Dovydas, Patricija) išgirdo ir kitoje žodžio dalyje esantį šį garsą, nustatė jo vietą , pvz. žodyje ,,kirpėja” garsas –P – antrame skiemenyje.
Mamos su vaikučiais atliko ,,Proto“ užduotį ir su duotais žodžiais sukūrė linksmų eilėraščių.

Parengė:
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Razmienė

 

Kasmet kovo 21 d. minima Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurią 2011 m. gruodžio 19 d. paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Trečio mėnesio 21-a diena pasirinkta neatsitiktinai – šie skaičiai siejami su 21-osios chromosomos defektais (trisomija), kurie ir sukelia Dauno sindromą. Pasaulinė Dauno sindromo diena skirta visame pasaulyje didinti visuomenės supratimą apie Dauno sindromą, skatinti asmenų, turinčių Dauno sindromą, teisių, socialinės įtraukties ir gerovės palaikymą, žmonių toleranciją, dalijimąsi gerosiomis patirtimis bei paraginti kiekvieną iš mūsų išdrįsti pabūti kitokiais.
Mūsų tikslas yra paminėti Pasaulinę Dauno sindromo dieną, išreiškiant palaikymą bei toleranciją Dauno sindromą turintiems žmonėms, prisidėti prie visame pasaulyje mūvimos skirtingos vienos poros kojinės, simbolizuojančios kitoniškumą.
Jau antrus metus draugaujame su Klaipėdos miesto specialiosios mokyklos- daugiafunkcinio centro ,,Svetliačiok“ bendruomene.
Rudenį ir pavasarį svečiuojamės vieni pas kitus – dainuojame, šokame, vaidiname, dalinamės gerąja patirtimi. Šį pavasarį esame priversti likti namuose, tačiau palaikymo ir tolerancijos virusas nepaiso sienų. Kovo 21 d. ne tik mes, bet ir „Svetliačiok“ bendruomenė fotografavo savo šeimos narius mūvint skirtingomis kojinėmis. Bendromis jėgomis surengta virtuali foto-paroda „Dovanojame 100 besišypsančių saulyčių …“. Dėkojame visiems dalyvavusiems akcijoje, už palaikymą ir toleranciją.

Parengė:
Meninio ugdymo mokytoja Daiva Šilinskienė